İşsiz kalırsam ne yapmalıyım?

İşsiz kaldığınızda iş ve işçi bulma kurumuna danışmalısınız. Randevu için:

  • telefonla: 01801/555 111
    (sabit hat görüşme fiyatı 3,9 ct/dakika; cep telefonu görüşme fiyatı en fazla 42 ct/dakika).
  • online: Online form ile
  • iş ve işçi bulma kurumunun girişinde, şahsen

İşsiz olduğunuz süre boyunca maddi destek alma hakkınız bulunmaktadır:

İşsizlik parası I:

İşsizlik parası I (ALG I, bir yıldan fazla süredir işsizlik sigortasına ödeme yapmış olan işsiz kalanlar için bir sigorta ödeneğidir.  ALG I işsiz kalanlara geçimlerini temin edebilmek için maksimum bir yıl boyunca ödenir. Yetkili merci iş ve işçi bulma kurumudur ve işçi bulma kurumudur (bakınız yukarıda).

İşsizlik parası II – ALG II:

İşsizlik parası II’ yi yasal işsizlik sigortasına yeterli sürede veya hiç ödeme yapmamış olan tüm işsiz olanlar alır.

Yetkili merci iş bulma merkezidir.

Çocuk parası:

Alman ve sabit ikametgâha sahip göç etmiş olan aileler, çocukları için çocuk parası adı altında geçen maddi destek alırlar. Çocuk parasoını her bir çocuğunuz için alırsınız. Ayrıca işsiz kaldığınızda da ödenmeye devam eder.

Sığınmacılar ve tolere edilen yabancıların çocuk parası alma hakları yoktur.

Çocuk parası iş ve işçi bulma kurumunun aile fonundan talep edilir (yukarı bakınız).