Sosyal güvenlik ve gelir vergisi

Gelir vergisi

Almanya’da birtakım vergiler doğrudan maaşınızdan kesilir.

  • Gelir vergisi: gelirinizin düzeyi ve gelir vergisi diliminize bağlıdır.

  • Dayanışma vergisi: gelir verginizin %5’ i tutarında olup, aynı şekilde gelirvergisi diliminize ve çocuk sayısına bağlıdır.

  • Kilise vergisi: gelir vergisinin %9’ u tutarındadır.

Sosyal güvenlik

Almanya’ da, yaşam risklerinizi karşılayan ve sosyal sigorta kurumları olarak adlandırılan bir dizi zorunlu sigortalar bulunmaktadır.

  • Yaşlılıkta veya çalışmanızın kısıtlandığında sizi korumak için emeklilik sigortası,

  • Hastalıkta sizi güvence altına almak için (doktor ve ilaç masrafları) sağlık sigortası,

  • Bakıma muhtaç duruma düşmeniz halinde (çocuksuz olanlar biraz daha fazla öderler) bakım sigortası,

  • İş kazalarında sorumlu olan kaza sigortası ve de

  • İşinizi kaybettiğinizde size ödeme yapan işsizlik sigortası.

Sosyal güvenlik sisteminde genellikle işverenler sosyal güvenlik kesintilerinin yarısını öderler. Kaza sigortası primlerini ise işverenler tek başına karşılarlar. Sağlık sigortasında siz biraz daha fazla ödersiniz. Kesintilerin diğer yarısı da doğrudan brüt maaşınızdan kesilir.

Yasal sağlık sigortasında çocuklar ve eş ücretsiz olarak sigortalanmaktadırlar.

Her bir çocuk için ileride ek bir emeklilik yardımı alırsınız.

Bir bakışta vergiler ve sigortalar

 

Oran

Sizin payınız

Gelir vergisi (LS)

Sınıf 1

 

Kilise vergisi

LS’ nin % 9’ u  

Dayanışma vergisi

LS’ nin % 5,5’i

 

Sağlık sigortası

Maaşın %15,5’i

% 8,2

Bakım sigortası
(23 yaş itibariyle, çocuksuz)

Maaşın %1,95’i

(Maaşın %2,2’ si )

% 0,98

(% 1,23)

Emeklilik sigortası

Maaşın %18,9’ u

% 9,45

İşsizlik sigortası

Maaşın %3 ‘ ü

% 1,5