Künye

Kreis Dithmarschen
- Der Landrat -
Stettiner Straße 30, D-25746 Heide
Tel.: (0481) 97-0

Gesamtverantwortlich für den Inhalt:
Kreis Dithmarschen
Fachdienst 101

E–Mail: integration@dithmarschen.de

Realisation / Inhalt:
Hülya Altun (huelya.altun|at|dithmarschen.de)
Gerd Schröder (gerd.schroeder|at|dithmarschen.de)

Programmierung / Umsetzung:
MAROHN | Kommunikation & Design

Bildmaterial:
Fotolia 23716365 © Robert Kneschke
Fotolia 24233313 © contrastwerkstatt
Fotolia 25718689 © Thomas Hammer
Fotolia 27966520 © Photo-K
Fotolia 32891106 © wildworx
Fotolia 39735984 © Jasmin Merdan
Fotolia 45282738 © sylvibechle
Fotolia 47032130 © Fotowerk
Fotolia 48024832 © pressmaster

Ademi mesuliyet

1. Online (çevrimiçi) içerik
Dithmarschen ilçesi sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesi için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Dithmarschen ilçesi tarafından kanıtlanabilir herhangi bir kasıtlı veya ağır ihmal bulunmadığı sürece, sunulan bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından ya da hatalı ve natamam bilgilerin kullanılmasından doğan maddi veya manevi zararlardan dolayı Dithmarschen ilçesine karşı tazminat hak ve talepleri esas itibariyle mümkün değildir. Tüm sunulanlar bağlayıcı olmayıp, yükümsüzdür. Sayfaların bazı kısımlarını veya sunulanın tümünü önceden özel bir biçimde bilgilendirme yapmaksızın değiştirme, ilaveler yapma, silme ya da yayınlanmasını zaman zaman veya tamamen durdurma hakkımızı açıkça saklı tutmaktayız.

2. Referanslar ve bağlantılar (Link)
Sorumluluk alanımızın dışında yer alan, yabancı internet sayfalarının doğrudan veya dolaylı olarak referans olarak verilmesinde (“Link’ler”), sadece Dithmarschen ilçesinin sözkonusu sayfaların içeriğinden haberdar olması ve teknolojik olarak yasadışı içeriklerin kullanımını engelleyebilmesinin mümkün olduğu hallerde yükümlülük hali yürürlüğe girebilir. Bağlantı kurulumu sırasında bağlantı kurulacak olan sayfalarda yasadışı içeriklerin görülmediğini açıkça beyan ederiz. Bağlantı kurulan veya kurulacak olan sayfaların bundan sonraki güncel ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığına hiçbir etkimiz olamaz. Bu nedenle bağlantısı kurulduktan sonra / link konulduktan sonra içerikleri değişmiş ve değiştirilmiş olan tüm sayfalardan açıkça uzak durmaktayız. Bu tespit tüm kendi internet teklifi içerisinde konulan linkler ve referanslar ayrıca ziyaretçi defterleri, tartışma platformları ve e-posta listelerine yapılan yabancı kayıtlar için geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya natamam içeriklerden, özellikle bu türden sunulan içeriklerin ve bilgilerin kullanımı veya kullanılmamasından doğan zararlar için sadece ve tek başına refere edilen sayfanın sunucu sorumlu olup, sadece işbu yayıma bağlantı kuran veya refere eden sorumlu tutulamaz.

3. Telif ve marka hakkı
Tüm duyuru ve yaımlarda kullanılan grafiklerin, ses ve görsel kayıtların ve de metinlerin telif haklarına riayet etmeye ve kendimizce oluşturulan grafikleri, ses ve görsel kayıtlar ile metinleri kullanmaya veya lisanstan muaf grafikler, ses ve görsel kayıtlar ve metinlerden faydalanmaya gayret gösteriyoruz. İşbu internet teklifi içerisinde anılan ve icabında üçüncü şahıslar tarafından korunan marka ve ürün işaretleri, sınırlamasız olarak kayıtlı sahiplerinin yürürlükteki marka ve mülkiyet hakları hükümlerine tabidir. Açıkça belirtilmemesi nedeniyle markaların üçüncü şahısların hakları ile korunmadığı sonucuna varılmamalıdır! Dithmarschen ilçesi tarafından oluşturulup yayımlanan materyelin telif hakkı sadece bize aittir. Başka elektronik veya basılı yayınlardaki bu tür grafiklerin, ses ve görsel kayıt ve metinlerin çoğaltılması veya kullanılması, açıkça iznimiz olmadan yasaktır.

4. Verilerin korunması
İnternet sayfası içerisinde kişisel veya iş verilerinin (e-posta adresleri, ad, adres) girilmesine yönelik bir olanağın bulunması halinde, bu verilen açıklanması tamamen kullanıcının bunları gönüllü olarak girmesi temeline dayanmaktadır. Sunulan tüm hizmetlerden faydalanılmasına ve ödemelerinin yapılmasına, eğer teknik olarak makul ve mümkünse, herhangi bir kişisel veri girilmeksizin anonim veriler veya rumuz belirterek izin verilmektedir.  Bunun için aşağıda “Verilerin korunmasına yönelik açıklama” kısmına da bakınız.

5. Sorumluluktan muafiyetin hukuki geçerliliği
Bu sorumluluktan muafiyet bu sayfaya referans yapılan internet sayfasının bir parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu metnin kısımları veya münferit yorumlamaları geçerli yasal duruma hiç veya tamamen uygun kalmadığı takdirde belgenin kalan kısımlarının içerik ve geçerlilikleri bundan etkilenmeksizin geçerliliklerini sürdürmektedirler.

Gizlilik politikası ile ilgili açıklama

1. Ön açıklamalar
kişisel veri ve bilgilerinizn korunması bizim için büyük önem ve ciddiyet taşımakta olup, bu konu ile ilgili olarak gizlilik politikası kurallarına harifyen uymaktayız. Diğer bir değişle, verileriniz tamamen yasal talimatlar çerçevesinde korunmaktadır. Bu web sitesinde kişisel veri ve bilgiler sadece gerekli teknik kapsam içerisinde toplanmaktadır. Toplanan veri ve bilgiler hiçbir suretle satılmamaktadır. Aşağıdaki açıklama size söz konusu bu güvenliği nasıl sağladığımızı ve hangi türden verilerin ne amaçla toplandığı hakkında bilgi verecektir.

2. Web sitemizde veri işleme
Dithmarschen ilçesi tarayıcınızın bize iletmiş olduğu bilgileri otomatik olarak günlük sunucu dosyalarınızdan toplar ve kaydeder. Bu depolama tamamıyla dâhili sistemle ilgili olup, istatistiksel amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

  • Tarayıcı tipi ve sürümü
  • Kullandığınız işletim sistemi
  • Yönlendiren URL, yani daha önce ziyaret ettiğniz sayfa
  • Erişen bilgisayar host / IP adresi (anonim)
  • Aranan ve erişilen dosya adı
  • Aktarılan veri miktarı
  • Başarılı arama bildirimi
  • Talepte bulunan domain
  • Sunucu soruşturmasının tarihi ve saatidir.

Tüm bu veriler Dithmarschen ilçesi ile ilgili olmayan kişiler için tahsis edilebilir. Bu verilerin başka veri kaynakları ile birleştirilmesi söz konusu değildir. Kişisel veriler sadece iletişim formu üzerinden elde edilmektedir. Orada yer alan bilgiler tamamen gönüllü olarak verilmektedir.

Kullanıcı verileri neden kaydedilir?
Kullanıcı verilerinin kaydedilmesi bu internet sayfasının çalışma güvenliğinin sağlanmasına yaramaktadır. Dithmarschen ilçesi bu sayede bu internet sayfasında nerede hataların meydana geldiğini tespit ederek, bunları düzeltebilir veya kullanıcı gereksinimlerine göre optimize edebilir. Bunun için Dithmarschen ilçesi Open Source Analyse-Tool Piwik i kullanmaktadır.

3. Cookies - çerezler
internet siteleri birçok yerlerinde çerezler barındırmaktadırlar. Bunlar teklifleri daha kolay kullanılabilir, etkin ve güvenilir kılmak içindir. Çerezler bilgisayarınıza yüklenen ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. En sık kullanılan çerezler “oturum çerezleri” olarak adlandırılan çerezlerdir. Sayfadan çıkmanızın ardınan derhal silinirler. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermezler.

4. Kişisel verilerin kullanımı ya da başkalarına aktarılması
bize kişisel bilgilerinizi iletişim formumuz veya e-posta yoluyla sunmuş olmanız halinde, bu verileri sadece taleplerinizin cevaplandırılmasında ya da tarafınızca talep edilen işlemlerin ve bizimle yapmış olduğunuz sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde ayrıca icabında teknik idare işlemleri için kullanmaktayız. Sözleşme veya fatura amaçlı gerekli olmadığı sürece, kişisel bilgileriniz genellikle üçüncü şahıslara ve kurumlara aktarılmamaktadır. Tek sefere mahsus vermiş olduğunuz izninizi elbette her daim iptal etme hakkına sahipsiniz. İzninizi geri çekmeniz halinde ya da kaydın diğer yasal sebeplerden dolayı yasak olması halinde kaydedilen kişisel bilgilerinizi derhal silmekteyiz.

5. Bilgi alma hakkı
şahsınız ile ilgili kaydedilen veriler, bunların elde edildiği yerler ve alıcıları ile kayıtların amacı hakkında her daim bilgi alma hakkına sahipsiniz. Kaydedilen veriler hakkında bilgiyi size Dithmarschen ilçesi veri koruma yetkilisi verecektir.

6. Daha fazla bilgi
Güveniniz bizim için önemli olduğundan, kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki sorularınızı memnuniyetle cevaplandırmaktayız. İşbu veri koruma beyanının cevaplandıramamış olduğu bir sorunuz olduğunda ya da bir konuda daha ayrıntılı bilgi almak istediğinizde, lütfen Dithmarschen ilçesinin veri koruma yetkilisine başvurun.

7. E-posta güvenlik bildirimi:
Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahısların erişemeyeceği şekilde kaydedip saklamaya daima gayret göstermekteyiz. Bunun için de mevcut tüm teknik ve organize olanaklardan faydalanmaktayız. Dazu nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden technischen und organisatorischen Möglichkeiten. Ancak e-posta yoluyla iletişim kurarken tam bir veri güvenliği garanti edemiyoruz.