Kültürlerarası beceriler eğitimi

Kültürel farklılıklar ile uygulamalar idare personelinin günlük çalışmasının bir parçasıdır. Çeşitli kültürel kimlik ve yorumlama şekilleri sayesinde günlük çalışma yaşamını büyük ölçüde engelleyen uyuşmazlık halleri ortaya çıkabilir.  Kişisel temasta kültüre özgü davranışları doğru yorumlamak ve değerler, düşünce tarzı ile davranış farklılıklarına uygun şekilde yanıt vermek önemlidir.

“İdarenin kültürlerarası açılımı” projesinin amacı çerçevesinde kültürlerarası becerilere aracılık eden eğitimler sunmaktayız.

Kültürlerarası beceriler eğitimi