Entegrasyon eylem planı

Entegrasyon diğer bir değişle, uyum sağlama, devlet ve toplumun temel görevidir. Ortak amacımız her bir üyesine şans tanıyan,  hoşgörülü ve çok yönlü bir toplum yaratmaktır. 2007 yılındaki ulusal uyum planı ile bunun için ilk temel taş atılmıştı. Söz konusu planı yerinde uygulamaya geçirmek amacıyla Dithmarschen ilçesi 2011 yılının ilkbaharında göçmen kökenli insanların entegrasyonu için bir eylem planı geliştirdi.

Bu planın amacı:

  • Göçmen kökenli insanları toplumun doğal bir parçası olarak kabul etmek,
  • Onlara eşit fırsatlar tanımak ve
  • Eğitim, öğrenim, işgücü piyasası ve daha birçok toplumsal alanda ki katılımlarını teşvik etmek.