Dithmarschen’ de uyum sağlama (entegrasyon) için yuvarlak masa

Ditmarschen bölgesel yuvarlak uyum sağlama (entegrasyon) masaları XENOS transfer projesi tarafından başlatılarak, mevcut yapılara entegre edilmiştir. Dithmarschen yuvarlak uyum sağlama masası göçmen ve uyum sağlama çalışmaları alanlarında yer alan birçok aktörü birleştirmektedir.

Bu masaların amacı ve hedefi Ditmarschen’ de bulunan göçmenlerin uyum sağlamaları için kalıcı düzeltmelerde bulunmak ve bunların topluma dâhil edilmeleridir.

Hedefler:

  • Tüm aktörler ile ortak halkla ilişkiler arasındaki iletişimin ve bilgi akışının iyileştirilmesi
  • Göçmenlerin uyum sağlama çalışmalarına daha yoğun iştiraki
  • Entegrasyon (uyum sağlama/ göç konusunun ve sorununun farkındalığını yaratarak, ilçedeki tüm sosyal aktörler ile birlikte yeni işbirliklerinin geliştirilmesi
  • “Kültürler arası diyaloğun” geliştirilmesi
  • Siyaset, idare ve sosyal aktörlere karşı ortak menfaatlerin korunması